Amit Thacker, Dr. S.S. Thakur, Dr. Neena Thacker, India